نقل قول از گروه ها

No damn chains can hold me to the ground
هیچ زنجیری نمیتواند نگه دار من باشد
Life’s for my own to live my own way
زندگیم ماله منه پس راه خودم را در پيش می گيرم

— Metallica
آمار بازدید سایت
  • 2
  • 10,577
  • 11,088
  • 57,245
  • 236,147
  • 1,179,274
  • 12,234,134
  • ۱۲/۲۳/۱۳۹۶

راک و متال ایرانی

راک و متال خارجی